Vyberte stránku

 

Dary a podpora od

budoucích členů 

Klubu 

Zákony Rovnováhy

(na bázi ekonomiky “dar za dar”) 

 

 

 

N

Budoucí člen edukačního "Klubu Zákony Rovnováhy" může podpořit vytvoření klubu formou svého daru a výměnou za svůj dar, kterým podpoří realizaci tohoto klubu získat vybrané členství (který bude mít v případě spuštění vyšší hodnotu, než odpovídá jeho daru)