Vyberte stránku

IV.

Individuální podpora na míru

Zákony Rovnováhy

“individuální holistická podpora pro členy klubu zaměřená na  svébytné tvoření člověka v duchu Vyššího Zákona Jednoty, Rovnováhy (Spravedlnosti) zaměřující se na podporu člověka k obrození či zachování svojí “svébytnosti, důstojnosti a hmotné soběstačnosti včetně ochrany nedotknutelnosti jeho integrity a bytostných/legitimních práv

N

spolu-práce probíhá na v duchu dobrovolnosti a svébytnosti obou stran

N

za časovou kapacitu je třeba zaplatit předem, a to min. 30 minut, tj. 1500 Kč

N

V případě, že akceptujete hodnotu mojí časové kapacity (1500 Kč/za každých 30 minut), pošlete mi email na podpora@zakonyrovnovahy.cz s žádostí a stručným objasním jako podporu potřebujete.

N

Pokud Vaši žádost akceptuji a potvrdím, že podporu Vám mohu poskytnout, je třeba zaplatit dohodný dar na podporu mojí kanceláře, za který vám výměnou poskytnu moji časovou kapacitu v rozsahu odpovídajícím hodnotě zaplaceného daru.