Vyberte stránku

I.

Nabídka hotových edukačních e-booků a info produktů
 (na bázi ekonomiky dar za dar)

“Zákony Rovnováhy”

N

autorské e-booky a jiné infoprodukty na bázi reciproční = "vzájemně obohacující" ekonomiky "dar za dar"

N

po zaslání vámi vybraného daru a hodnoty Vám bude na váš email zaslán "vybraný dar" nebo odkaz, kde si ho můžete v pdf stáhnout

 Vyberte si z níže uvedené nabídky “mých darů (autorských děl)”
v hodnotě svého finančního daru, kterým podporujete moji službu pro celek spočívající “ve tvoření osvětových, edukačních a výkladových
e-booků a jiných autorských děl

E-booky jsou zaměřeny na osvětu a edukaci člověka ohledně svého postavení a práv a jejich aplikaci v jednotě s přirozeným řádem a ústavně chráněnými demokrotaktickými základy a hodnotami ČR.

Tyto moje e-booky tvořím jako autorská díla v rámci mojí podpory člověka v jeho “transformačním procesu” směřujícího k obrození svojí  “tvůrčí podstaty” a jednoty s přirozeným spravedlivým božím řádem, kterému podléhá každá živá bytost žijící na planetě Zemi.

Tvůrčí podstata člověka zahrnuje zejména “osobní suverenitu/svébytnost/autonomii člověka (která je pod ochranou spravedlnosti fungující na bázi svobodné volby spojené s nesením odpovědnosti prožít následky pramenící z této volby), duševní důstojnost a hmotnou soběstačnost včetně nedotknutelnosti jeho “duchovní, duševní a tělesné integrity“.

Poskytnutá licence ke každému vybranému daru (e-booku) zahrnuje právo obdarovaného používat tento e-book jako “edukační nástroj” pro svoje soukromé či osobní potřeby. V hodnotě daru (autorského e-booku) není zahrnta licence používat dílo ke komerčním účelům, ani k šíření obsahu osobám nad rámec vybraného počtu e-booků, tedy i licencí (1 ebook = 1 licence = zaplacený dar min. v hodnotě e-booku). K takovému užití děl se vyžaduje předchozí písemný souhlas na bázi konkrétní dohody s autorem. Na autorská díla se jinak právně vztahují příslušné předpisy platné pro nakládání s autorskými díly, zejména zákona č. 121/2000 Sb.Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 

E - book "pro svébytného člověka" v hodnotě daru od 777 Kč

E - book pro zaměstnance ohledně "ochrany zdraví" v hodnotě daru od 555 Kč

E - book "pro zdravotní zákroky" v hodnotě daru od 555 Kč

JIŽ BRZY: E - book "o proti-pandemickém zákoně" plus online přednáška k e-booku

E- book, jehož vytvoření bude podpořeno na bázi ekonomiky dar za dar

JIŽ BRZY: Nabídka setů e-booku s příslušnou online přednáškou v hodnotě daru od 805 Kč/set

Nabídka pravidelné online debaty přes Google MEET v rozsahu do 2 hodin na téma "Tvořivé bytí člověka v novém paradigma". (každé poslední pondělí v měsíci od 19 hodin)

Nabídka online debaty na míru přes Google MEET (na vyžádané téma do 2 hod) v hodnotě daru min. 6000 Kč (250 Kč/osobu při 24 osobách)

Nabídka online přednášky na míru (na vyžádané téma do 2 hod) v hodnotě daru min. 6000 Kč (250 Kč/osobu při 24 osobách)

Pozitivní ohlasy na e-booky

Zdeněk Picl

“Moc rád bych doporučil produkty této úžasné ženy paní Mgr. Daniela Šenarová, holistický právník, díky kterým se budete umět orientovat nejen v této momentální situaci, ale i v mnoha dalších . Každopádně tyto produkty jsou na míru manuály – pro 1)svébytného člověka .2) zaměstnance .3) ochrana zdraví. 4) rozbor pandemického zákona. Za mě mám všechny 4 a jsou pro mě velkým obohacením jak si hájit svá práva a jak si udržet neutralitu . A jak zdravě tvořit svůj život v souladu s celkem . Děkuji za to . 👍🌞  

Vladimír Burda

Získal jsem darem (za dar) e-booky pro svébytného člověka a pro zaměstnance ohledně ochrany zdraví a po přečtení jsem musel uznat, že moje snaha vyhledat si příslušné předpisy a zorientovat se v nich, byla nedostatečná, přesto, že s předpisy pracuji přes 30 let. Moc se mi líbí, jak je v těch e-boocích vše krásně vysvětleno, propojeno a jak to tvoří logický celek. Myslím, že tyto e-booky by měl mít jako základ úplně každý, aby si byl vědom alespoň základních práv a nabyl jistotu o správnosti svého svébytného jednání. Dříve jsem byl nejistý, zda bych byl schopen se ubránit v případě nějaké represe ze strany státu, přečtením e-booků jsem ale získal takové argumenty, že se cítím být neohrožený a naprosto pevný ve svém postoji. Moc děkuji. Krásný den, Vláďa

9 + 15 =

Praktické zprávy od dárců, kteří e-booky prakticky použily při řešení svých situací