Vyberte stránku

E-book ke svébytnosti člověka 

(autorské dílo a edukační činnost
Mgr. Daniely Šenarové, Zákony Rovnováhy)

N

E-book je autorským dílem ve smyslu autorského zákona a nabízí člověku ucelený osobní výklad autorky na právní postavení občana ČR, jako svébytného člověka, opírající se o platné normy ČR

N

Autorka edukační knihy a lektorka online výkladu: Mgr. Daniela Šenarová (Zákony Rovnováhy)

Co obsahuje e-book „PRO SVÉBYTNOU BYTOST“ ©

 

 OBSAH:

  1. Čestné prohlášení (doporučené znění)
  2. Vhled do občanských a ústavních práv člověka jako svébytné bytosti a jeho vrozených/přirozených práv tvořících demokratické základy ČR chráněných ústavními zákony
  3. Vhled do mezinárodní ochrany svébytnosti, důstojnosti, integrity člověka a práv v souvislosti s aplikací biologie a medicíny podle mezinárodní úmluvy, kterou náš stát ratifikoval pod sdělením č. 96/2001 Sb.m.s. (tzv. úmluva o lidských právech a biomedicíně
  4. Vhled do ochrany svébytnosti, důstojnosti, osobní nedotknutelnosti a integrity člověka z pohledu zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví
  5. Vhled do právní ochrany života a zdraví, jakož i integrity a osobnosti člověka podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
  6. Vhled do práva člověka chránit si svůj život a zdraví svébytně podle zákona č. 240/2000 Sb., (krizový zákon)
  7. Klíčové právní závěry plynoucí z platné klíčové legislativy a právem chráněných demokratických základů a hodnot ČR
  8. Shrnutí hlavních zásad a principů, které by se měly uplatňovat při výkonu státní moci při plošné ochraně a zdraví
  9. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
  10. Vzorové doporučené znění pro „Oznámení o uplatnění výhrady svědomí a žádost o informace před provedením povinného testování“

 

Autorka:  Mgr. Daniela Šenarová

www.zakonyrovnovahy.cz)