Vyberte stránku

E-book pro “zdravotní zákroky” 

(autorské dílo a edukační činnost
Mgr. Daniely Šenarové, Zákony Rovnováhy)

N

E-book je autorským dílem ve smyslu autorského zákona a nabízí člověku ucelený osobní výklad postavení člověka při zdravotním zákroku opírající se o platné normy ČR

N

Autorka edukační knihy a lektorka online výkladu: Mgr. Daniela Šenarová (Zákony Rovnováhy)

Co obsahuje e-book „PRO ZDRAVOTNÍ ZÁKROKY“ ©

 

 OBSAH:

  1. Čestné prohlášení (doporučené znění) a vyjádření přání pro případ nutného zdravotního zákroku učiněné ve smyslu čl. 9 mezinárodní úmluvy o biomedicíně a základních ústavních demokratických základů a hodnot České republiky
  2. Vhled do mezinárodní ochrany svébytnosti, důstojnosti, integrity člověka a práv v souvislosti s aplikací biologie a medicíny podle mezinárodní úmluvy, kterou náš stát ratifikoval pod sdělením č. 96/2001 Sb.m.s. (tzv. úmluva o lidských právech a biomedicíně
  3. Vhled do klíčových hodnot a postavení svébytného člověka, na kterých staví demokratické základy ČR chráněné ústavními zákony¨Klíčové právní závěry plynoucí z platné klíčové legislativy a právem chráněných demokratických základů a hodnot ČR (podrobně rozpracováno v manuálu pro člověka svébytnou bytost)
  4. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
  5. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
  6. Vzorové doporučené znění pro „Oznámení o uplatnění výhrady svědomí a žádost o informace před provedením povinného testování“

 

Autorka:  Mgr. Daniela Šenarová

www.zakonyrovnovahy.cz)