Vyberte stránku

E-book
“pro zaměstnance ohledně ochrany zdraví”

(autorské dílo a edukační činnost Mgr. Daniely Šenarové, Zákony Rovnováhy)

N

E-book je autorským dílem ve smyslu autorského zákona a nabízí člověku ucelený osobní výklad postavení člověka při zdravotním zákroku opírající se o platné normy ČR

N

Autorka edukační knihy a lektorka online výkladu: Mgr. Daniela Šenarová (Zákony Rovnováhy)

Co obsahuje e-book „PRO ZAMĚSTNANCE Z POHLEDU OCHRANY ZDRAVÍ“ ©

 

 OBSAH:

  1. Čestné prohlášení (doporučené znění)
  2. Vhled do právního postavení zaměstnance, jako svébytného člověka, z pohledu, zdali má zaměstnanec výslovně uloženou zákonnou povinnost ve smyslu „nechat se preventivně vyšetřit či otestovat na nákazu Covid“ nebo nosit „respirátor“ z pohledu pracovně-právních předpisů
  3. Vhled do právního postavení zaměstnance, jako svébytného člověka, z pohledu zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví
  4. Vhled do právního postavení zaměstnance z pohledu, zdali má zaměstnanec výslovně uloženou zákonnou povinnost ve smyslu „nechat se preventivně vyšetřit či otestovat na nákazu Covid“ nebo nosit „respirátor“ podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění Covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „proti epidemický zákon“)
  5. Klíčové právní závěry plynoucí z platné klíčové legislativy a právem chráněných demokratických základů a hodnot ČR
  6. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
  7. Vzorové doporučené znění pro „Oznámení o uplatnění výhrady svědomí a žádost o informace před provedením povinného testování“

 

Autorka:  Mgr. Daniela Šenarová

www.zakonyrovnovahy.cz)