Vyberte stránku

“Výběr sady
e-booků” včetně možnosti online výkladu

(autorské dílo a edukační činnost Mgr. Daniely Šenarové

Zákony Rovnováhy)

N

E-book je autorským dílem ve smyslu autorského zákona a nabízí člověku ucelený osobní výklad postavení člověka při zdravotním zákroku opírající se o platné normy ČR

N

Autorka edukační knihy a lektorka online výkladu: Mgr. Daniela Šenarová (Zákony Rovnováhy)