Vyberte stránku

 

Vypsané termíny pro online
setkání členů
Online poradny

“Zákony Rovnováhy” 

 

N

Vyberte si termín konání poradny podle tématu

N

Termíny budu vypisovat na vždy na daný týden

N

Online poradna probíhá přes Google Meet

N

Informace o uložení odkazu s přístupem na příslušné online setkání v rámci online poradny se včas dozvíte po zaplacení daru v hodnotě členství.

Plán poradny  (termíny a témata)

 

online setkání” na vybrané téma podporující svébytnost, důstojnost a soběstačnost člověka a ochranu jeho integrity v duchu spravedlnosti

6

Dubna 2021

Téma:  Testování  zaměstnanců a jak jednat v pozici zaměstnance

V rámci poradny proběhne i shrnující výklad kompetence a záladních práva povinností zaměstance jako svébytného člověka ve vztahu k testování na Covid-19

Doporučený materiál k prostudování: edukační e-book pro svébytného člověka a e-book pro zaměstnance

}

09:00 až 10:00 hod

Facebook skupina poradny

Daniela Šenarová

advokátka, zapsaná mediátorka, holistický právník a průvodce spravedlností a lektorka

7

Dubna 2021

Téma:  Testování  zaměstnanců a jak jednat v pozici zaměstnavatele

V rámci poradny proběhne i shrnující výklad kompetence a základních práva povinností zaměstance jako svébytného člověka ve vztahu k testování na Covid-19

Doporučený materiál k prostudování: edukační e-book pro svébytného člověka a e-book pro zaměstnance

}

18:00 až 19:00 hod

Facebook skupina poradny

Daniela Šenarová

advokátka, zapsaná mediátorka, holistický právník a průvodce spravedlností a lektorka

8

Dubna 2021

Téma:  Testování  zaměstnanců a jak jednat v pozici zaměstnavatele

V rámci poradny proběhne i shrnující výklad kompetence a záladních práva povinností zaměstance jako svébytného člověka ve vztahu k testování na Covid-19

Doporučený materiál k prostudování: edukační e-book pro svébytného člověka a e-book pro zaměstnance

}

09:00 až 10:00 hod

Facebook skupina poradny

Daniela Šenarová

advokátka, zapsaná mediátorka, holistický právník a průvodce spravedlností a lektorka

9

Dubna 2021

Téma:  Téma na přání členů poradny

V rámci poradny se budeme věnovat tématu na přání členů poradny.

Doporučený materiál k prostudování: 

}

09:00 až 10:00 hod

Facebook skupina poradny

Daniela Šenarová

advokátka, zapsaná mediátorka, holistický právník a průvodce spravedlností a lektorka

12

Dubna 2021

Téma:  proti epidemický zákon (č. 91/2021 Sb, o mimořádných opatřeních pri epidemii onemocnění Covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů)

V rámci poradny proběhne i shrnující výklad zákona 

Doporučený materiál k prostudování: edukační e-book “o proti epidemickému zákonu”

}

09:00 až 10:00 hod

Facebook skupina poradny

Daniela Šenarová

advokátka, zapsaná mediátorka, holistický právník a průvodce spravedlností a lektorka

13

Dubna 2021

Téma:  Testování  zaměstnanců a nošení respirátorů z pohledu proti epidemického zákona (č. 91/2021 Sb, o mimořádných opatřeních pri epidemii onemocnění Covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů)

V rámci poradny proběhne i shrnující výklad zákona 

Doporučený materiál k prostudování: edukační e-book “o proti epidemickému zákonu”

}

09:00 až 10:00 hod

Facebook skupina poradny

Daniela Šenarová

advokátka, zapsaná mediátorka, holistický právník a průvodce spravedlností a lektorka

14

Dubna 2021

Téma:  Téma na přání členů poradny

V rámci poradny se budeme věnovat tématu na přání členů poradny.

Doporučený materiál k prostudování: 

}

09:00 až 10:00 hod

Facebook skupina poradny

Daniela Šenarová

advokátka, zapsaná mediátorka, holistický právník a průvodce spravedlností a lektorka

15

Dubna 2021

Téma:  Téma na přání členů poradny

V rámci poradny se budeme věnovat tématu na přání členů poradny.

Doporučený materiál k prostudování: 

}

09:00 až 10:00 hod

Facebook skupina poradny

Daniela Šenarová

advokátka, zapsaná mediátorka, holistický právník a průvodce spravedlností a lektorka

Vzkaz ode mne pro členy
mojí kolektivní online poradny
“Zákony Rovnováhy”

 

Moji činnosti v rámci poradny bude zohledňovat “kolektivně žádaná témata”, která si členové poradny vyžádají, anebo které jsou aktuální z hlediska celospolečenského dění.

 

Níže pod tímto vzkazem mi mohou členové poradny vkládat či zasílat “konkrétní témata či dotazy”, které se mohou osobně dotýkat více lidí a mohou tedy oslovit či posloužit kolektivně členům poradny.  Ta témata a konkrétní dotazy, která budu považovat za aktuální, zajímavá či využitelná pro celek, vypíši k termínu poradny, popř. je zpracuji formou “edukačního videa”, anebo se k nim vyjádřím “v rámci pravidelného živého vysílání v mojí poradně”, popř. na ně v případě širokého zájmu “vytvořím online produkt” (ve formě podrobné “on-line přednášky”, popř. dané téma rozpracuji do cyklu navazujících přednášek či kursu).

V poradně naopak nemohu a nebudu zodpovídat ani zpracovávat “individuální či specifické dotazy”, které nebudu moci zodpovědně vyhodnotit, zpracovat či zodpovědět bez detailnějšího seznámení se s vaší osobní konkrétní situací, vaším postojem, prožíváním, jednáním v dané věci, popř. dalšími relevantními faktory. Takovéto individuální dotazy či žádosti o podporu s řešením vašich situací, které nevyberu, vám ráda zodpovím v rámci individuální placené konzultace, popř. napomohu “v roli průvodce” prakticky řešit v rámci  vyžádané “individuální podpory poskytované na míru” v hodnotě daru 1500 Kč/za 30 minut mojí časové kapacity.

Těším na spolu-tvoření 🙂

Daniela Šenarová

Pište mi zde, prosím, vaše návrhy TÉMAT, na která chcete diskutovat či se jimi zabývat v rámci mojí “kolektivní poradny”

 

Daniela Šenarová

advokátka, zapsaná mediátorka, holistický právník a průvodce spravedlností a lektorka

15 + 15 =