Vyberte stránku

Podpora projektů skrze předplacení

budoucích produktů
v duchu reciproční ekonomiky dar-dar

“Zákony Rovnováhy”

N

Podpořte tvoření edukačních autorských e-booků, online přednášek a jiných infoproduktů na bázi reciproční = "vzájemně obohacující" ekonomiky "dar za dar a získejte darem produkt, který jste svým darem podpořili

N

Podpořte vytvoření "Klubu Zákony Rovnováhy" s online systémem "holistické/universální podpory pro svébytné řešení situací" ve spravelivém duchu na bázi " ekonomiky "dar za dar" a získejte darem opční právo na měsíční či roční členství v klubu v době jeho spuštění

N

Podpořte holistickou advokátně-mediační kancelář na bázi " ekonomiky "dar za dar" a získejte v hodnotě svého daru individuální podporu na svoji míru

N

po zaslání vámi vybraného daru a hodnoty Vám bude na váš email zaslán "vybraný dar" nebo odkaz, kde si ho můžete v pdf stáhnout

 Vyberte si z níže uvedené nabídky “mých budoucích darů (“osvětových, edukačních a výkladových autorských e-booků, přednášek a jiných produktů Zákony Rovnováhy”) v hodnotě svého finančního daru, kterým podpoříte jejich vytvoření.

E-booky jsou zaměřeny na osvětu a edukaci člověka ohledně svého postavení a práv a jejich aplikaci v jednotě s přirozeným řádem a ústavně chráněnými demokrotaktickými základy a hodnotami ČR.

Tyto moje e-booky tvořím jako autorská díla v rámci mojí podpory člověka v jeho “transformačním procesu” směřujícího k obrození svojí  “tvůrčí podstaty” a jednoty s přirozeným spravedlivým božím řádem, kterému podléhá každá živá bytost žijící na planetě Zemi.

Tvůrčí podstata člověka zahrnuje zejména “osobní suverenitu/svébytnost/autonomii člověka (která je pod ochranou spravedlnosti fungující na bázi svobodné volby spojené s nesením odpovědnosti prožít následky pramenící z této volby), duševní důstojnost a hmotnou soběstačnost včetně nedotknutelnosti jeho “duchovní, duševní a tělesné integrity“.

Poskytnutá licence ke každému vybranému daru (e-booku) zahrnuje právo obdarovaného používat tento e-book jako “edukační nástroj” pro svoje soukromé či osobní potřeby. V hodnotě daru (autorského e-booku) není zahrnta licence používat dílo ke komerčním účelům, ani k šíření obsahu osobám nad rámec vybraného počtu e-booků, tedy i licencí (1 ebook = 1 licence = zaplacený dar min. v hodnotě e-booku). K takovému užití děl se vyžaduje předchozí písemný souhlas na bázi konkrétní dohody s autorem. Na autorská díla se jinak právně vztahují příslušné předpisy platné pro nakládání s autorskými díly, zejména zákona č. 121/2000 Sb.Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 

Předplacení vytvoření budoucích produktů “Zákony Rovnováhy” v duchu reciproční ekonomiky dar-dar

Podpořit vytvoření konkrétní online přednášky na vyžádané téma pro skupinu lidí min. 24 osob (na určité téma) v hodnotě daru 250 Kč/přednášku/osobu/do 2 hod

Podpořit realizaci konkrétní online debaty na vyžádané téma pro skupinu lidí min. 24 osob (na určité téma) v hodnotě daru 250 Kč/debatu/osobu/do 2 hod

Podpořit vytvoření konkrétního online video kursu (cyklus přednášek) na téma "holistické právo člověka na celistvé zdraví v celé jeho integritě ducha-duše-těla" v hodnotě daru 60.000 Kč/kurs/90 osob/do 20 hod

Vytvořit konkrétní e - book "o proti-pandemickém zákoně" v hodnotě daru 888 Kč

Vytvořit konkrétní e-book na vyžádané téma pro jednotlivce či skupinu lidí na individuální žádost "na určité vlastní aktuální téma" v hodnotě daru min. 45.000 Kč/do 15 stránek a se standardní licencí pro max. 90 osob

Vytvořit konkrétní e-book pro firmy a podnikatele" na určité vlastní aktuální téma" v hodnotě daru min. 60.000 Kč/do 15 stránek a s komerční licencí dílo užít za účelem tvoření hmotného prospěchu

Vytvořit konkrétní e - book "pro zaměstnavatele ohledně ochrany zdraví" v hodnotě daru 45000 Kč do 15 stran

Vytvořit konkrétní e - book "Vize a holistická cesta a nástin řešení Covid krize" v hodnotě daru min. 60000 Kč/do 20 stran

Vytvořit konkrétní e - book "Covid fenomén a vhled do jeho podstaty a příčiny jeho prožívání z pohledu z vyššího pohledu spravedlnosti" v hodnotě daru min 60000 Kč/do 20 stran