Vyberte stránku

Na bázi “ekonomiky – dar za budoucí dar –  můžete   

podpořit rozvoj a rozkvět holistické právní a mediační kanceláře (MAAT) 


(dary jsou určeny pro rozvoj a rozkvět první “holistické právní a mediační kanceláře” MAAT budované pod záštitou Mgr. Daniely Šenarové, advokátky, zapsané mediátorky a holistické průvodkyně spravedlností)

N

Podporovatel (dárce) holistické "právně a mediační kanceláře" budované pod záštitou Mgr. Daniely Šenarové může podpořit tuto kancelář formou svého daru na bázi "ekonomiky dar za dar".

N

S úhradou jeho daru (kterým podpoří realizaci tohoto projektu) se pojí jeho opční právo požadovat při budoucí úhradě za poskytnuté služby kanceláře snížení ceny o částku odpovídající stejné výši jeho daru poskytnutého na rozvoj a rozkvět kanceláře.

N

Vybrat a zaslat svůj dar na bázi ekonomiky dar za dar

N

Číslo transparentního účtu: 2901960681/2010

N

Příjemce darů a odpovědný garant kanceláře: Mgr. Daniela Šenarová

Chcete podpořit rozvoj “holistické mediační a právní kanceláře Mgr. Daniely Šenarové” nabízející v “jednotném duchu komunity” jejím členům komplexní podporu a ochranu pro spravedlivý výkon svojí “svébytné” kompetence a všech legitimních práv v duchu vyšších a nižších zákonů ?

Informace k projektu holistické právně-mediační kanceláře, kterou chci v "Jednotném duchu komunity Zákony Rovnováhy" budovat s podporou členů komunity "Zákony Rovnováhy" (v jejichž prospěch bude pracovat a kterým bude v případě potřeby poskytovat svoje služby)

V rámci této mojí tvůrčí aktivitě pro celek se (v sekci “Holistická disciplína”) hodlám věnovat aktivitám zaměřeným na “obrodu a zachování humanity” a jejích klíčových hodnot a současně na reformu a inovaci stávajícího systému skrze integraci “holistické disciplíny” a její praktické rozšiřování prostřednictvím první  “holistické-právně-mediační kanceláře sloužící ve prospěch celku (tj. lidu jako celku) ve spravedlivém duchu.

“Holistická-právně-mediační kancelář bude poskytovat členům komunity “Zákony Rovnováhy” konkrétní odbornou pomoc či podporu (zejména právní a mediační služby), a to způsobem, který podporuje “život jako celek” ve spravedlivém a férovém duchu.

Současně tak bude činit i v “holistickém duchu”, tj. tak, aby klienty svými službami neoddělovala od jejich vlastní moci a naopak je efektivně a smysluplně podporovala a směřovala ke “svébytnému” řešení vlastními silami a přitom je “právně zašťiťovala a chránila při výkonu svého “legitimního postavení svébytné a důstojné bytosti” v duchu vyššího i nižšího práva”. 

Tato první “holistická-právně-mediační kancelář” (“MAAT”) bude budovaná na “praktické finanční podpoře členů komunity “Zákony Rovnováhy” (ve formě předplacení služeb nebo sponzorských darů), kterým bude v jednotném duchu “vzájemné reciprocity” zpětně poskytovat svoji podporu, a to při zachování či dodržování principů spravedlnosti a souladu vyšších a nižších zákonů (kdy nižší jsou podřízeny vyšším).

“MAAT kancelář” bude prakticky aplikovat “holistický přístup k člověku”, dále bude “chránit výkon přirozených/práv člověka v duchu vyšší spravedlnosti (zá-kona jednoty a rovnováhy) a “sloužit na podporu a ochranu “HUMANITY” (tj. svébytné a důstojné bytostné podstaty člověka včetně klíčových kvalit, hodnot a práv s ní spojených) v souladu s demokratickými základy naší země.

“Holistická právně-mediační kancelář” bude “v jednotném duchu komunity Zákony Rovnováhy” zejména:

a) Prakticky aplikovat “holistický přístup k člověku” a aplikovat nižší právo v souladu s vyšším právem tak, aby byla ctěna všechna legitimní práva člověka včetně jeho “svébytného důstojného postavení ve společenství” (tj. ústavně zaručená práva a svobody člověka, jakož i jeho bytostná/vrozená práva člověka).

b) Spravedlivě a férově chránit výkon legitimních kompetencí člověka včetně všech jeho legitimních (tj. bytostných/přirozených i pozitivních) práv a zákonných povinností v duchu “vyšší spravedlnosti” (zá-kona jednoty a rovnováhy) a v neposlední řadě

c) “Působit v universálním duchu (tj. ve prospěch svrchovaného lidu jako jednoho celku”) tím, že bude podporovat zachování a ochranu ústavně a mezinárodně podložených lidských práv a svobod a podporovat svojí činností transformační proces obrození a zachování hodnot “HUMANITY” v souladu s ústavně zaručenými demokratickými základy ČR a platnými právními normami, které jsou s ním v souladu. 

d) Aktivně se zabývat klíčovými právními normami a jejich novelami. 

e) Spolu-pracovat s jinými advokátními a mediačními kancelářemi a odborníky se záměrem spojit či propojit síly, bude-li to žádoucí či třeba pro obsloužení členů Komunity Zákony Rovnováhy”.

Bankovní účet pro sponzorské dary

 Číslo transparentního účtu:

2901960681/2010 (fio)

V textu bankovního příkazu, prosím, uveďte, prosím, SPONZORSKÝ DAR.

V případě, že budete potřebovat či chtít daňový doklad nebo sponzorskou smlouvu, prosím, napište mi na e-mail: podpora@zakonyrovnovahy.cz

Dary budou použity v “JEDNOTNÉM DUCHU KOMUNITY ZÁKONY ROVNOVÁHY” na činnost, která podporuje Mgr. Danielu Šenarovou a její odbornou činnost poskytovanou ve prospěch členů “Komunity Zákony Rovnováhy” jako celku včetně rozkvětu její holistické právně – mediační kanceláře.

Děkuji předem za Vaše sponzorské dary.

Vážím si Vaší důvěry a bezpodmínečné podpory.

Daniela Šenarová

Dary na rozvoj kanceláře na bázi ekonomiky “dar za dar” 

Podporovatel (dárce) holistické “právně a mediační kanceláře” budované pod záštitou Mgr. Daniely Šenarové může podpořit tuto kancelář formou svého daru na bázi “ekonomiky dar za dar”.

S úhradou jeho daru (kterým podpoří realizaci tohoto projektu) se pojí jeho opční právo požadovat při budoucí úhradě za poskytnuté služby kanceláře snížení ceny o částku odpovídající stejné výši jeho daru poskytnutého na rozvoj a rozkvět kanceláře. 

Dar 3.000 Kč pro rozvoj kanceláře s opčním právem zaplatit za budoucí služby kanceláře cenu sníženou o dar 3.000 Kč

Dar 5.000 Kč pro rozvoj kanceláře spojený s opčním právem zaplatit za budoucí služby kanceláře sníženou o dar 5.000 Kč

Dar 10.000 Kč pro rozvoj kanceláře s opčním právem zaplatit za budoucí služby kanceláře cenu sníženou o o dar 10.000 Kč

Dar 30.000 Kč pro rozvoj kanceláře s opčním právem zaplatit za budoucí služby kanceláře cenu sníženou o dar 30.000 Kč

Dar 50.000 Kč pro rozvoj kanceláře s opčním právem zaplatit za budoucí služby kanceláře cenu sníženou o dar 50.000 Kč

Dar 100.000 Kč pro rozvoj kanceláře s opčním právem zaplatit za budoucí služby kanceláře cenu sníženou o dar 100.000 Kč