Vyberte stránku

Dary a podpora
pro holistickou
právní a mediační kancelář

Mgr. Daniely Šenarové

N

Dárcem se může stát podporovatel nebo spokojený klient "holistické právně a mediační kanceláře" Mgr. Daniely Šenarové

N

Podporovatel (dárce) holistické "právně a mediační kanceláře" budované pod záštitou Mgr. Daniely Šenarové může podpořit tuto kancelář formou svého daru na bázi "ekonomiky dar za dar".

N

S úhradou jeho daru (kterým podpoří realizaci tohoto projektu) se pojí jeho opční právo požadovat při budoucí úhradě za poskytnuté služby kanceláře snížení ceny o částku odpovídající stejné výši jeho daru poskytnutého na rozvoj a rozkvět kanceláře.