Vyberte stránku

Chcete ocenit a podpořit moje veřejně prospěšné aktivity a projekty, popř. se prakticky a v jednotném duchu duchu podílet?

(aneb jak můžete prakticky a materiálně podpořit realizaci mých aktivit ve prospěch celku a zapojit se spolu se mnou do praktické realizace veřejně prospěšných projektů)

“Zákony Rovnováhy”

N

Vaše dobrovolné a nepodmíněné dary podoprují praktickou uskutečňování mých "veřejně prospěšných aktivit a realizování projektů podporujících "humanitu"

N

Pokud s vámi nesouzní "nepodmíněné sponzorství", tak můžete moji činnost pro celek a "veřejně prospěšné projekty" podporovat na bázi "vzájemně obohacující ekonomicky dar za dar" a vybrat si na míru některých z dalších tří žádoucích forem dárcovství podporujících jejich realizaci

Svými sponzorskými dary můžete prakticky a materiálně podpořit moje veřejně prospěšné aktivity a “veřejně prospěšné projekty” a zapojit se tak se mnou do společné realizace v “jednotném duchu komunity “Zákony Rovnováhy”

 

1.

Dobrovolnost a nepodmíněnost sponzorského daru

Zaslání daru je vaším dobrovolným nepodmíněným aktem (činem) a z  jeho přijetí mi nevzniká žádný závazek ho vyrovnat = odčinit jinak, než SKRZE SVOJI DOBROVOLNOU SLUŽBU PRO CELEK 

2.

Jednotný duch komunity “ZÁKONY ROVNOVÁHY”

Sponzor svými finančími a nepodmíněně posílanými dary umožňuje a za sebe podporuje praktické uskutečňování plánovaných aktivit a projektů “Zákony Rovnováhy” a spolu-tvoří a podílí se svými finančími dary na jejich postupné realizaci a dokončení v “JEDNOTNÉM DUCHU KOMUNITY ZÁKONY ROVNOVÁHY”.

Sponzor se touto svojí vlastní dobrovolnou a svébytnou aktivitou stává členem “Komunity Zákony Rovnováhy”.

3.

Výše a zaplacení sponzorského daru

Výše sponzorského daru závisí na svobodném rozhodnutí, úvaze a reálných finančních možnostech sponzora.

Pokud mu nevyhovuje níže nabídnuté částky (které se hradí přes platební bránu Pays), může zaslat svůj sponzorský dar bezhotovostním převodem přímo na účet.

Finanční dary lze posílat bezhotovostně buď na výše uvedený účet, anebo skrze platební bránu PAYS (viz níže)

Dar, který sponzor posílá ze svého svobodného rozhodnutí, osvobozeně = bezpodmínečně a v jednotném duchu komunity “Zákony Rovnováhy”, má z pohledu jeho zapojení do přípravy a realizace aktivit a projektů “Zákony Rovnováhy”  stejnou hodnotu a  váhu (tj. není odvislé od výše jeho daru).

Pokud chcete na svůj sponzorský dar daňový doklad, pošlete mi, prosím, požadavek o fakturu s platebnými údaji e-mailem.

4.

Online komunita “Zákony Rovnováhy” a její pravidla

Sponzor se může (pokud má zájem) připojit do skupiny “Komunita Zákony Rovnováhy” na facebooku, ve které budou podporovatelé projektů “Zákony Rovnováhy” moci sledovat a být informováni o postupné realizaci konkrétních aktivit a projektů, které svými sponzorskými dary pomáhájí realizovat, popř. se mohou zapojit do praktické realizace i svými vlastními konkrétními aktivitami. 

5.

Vrácení sponzorského daru

Sponzor nemůže po úhradě svého daru požadovat jeho vrácení kromě případu, kdy by vyšlo najevo, že jeho dar nebyl použitý v souadu s JEDNOTNÝM DUCHEM KOMUNITY (tj.  v souladu se záměrem komunity “Zákony Rovnováhy” realizovaný cestou vedoucí k jeho uskutečnění, přičemž tato cesta musí ctít a podporovat universální hodnoty a kvality shodné pro všechny lidi v duchu jednoty a rovnováhy (spravedlnosti), popř. v případech stanovených občanským zákoníkem. 

6.

Zájem o reciproční ekonomiku dar za dar

Členové “Komunity Zákony Rovnováhy” se mohou také aktivně připojit a podílet se na “PRAKTICKÉ REALIZACI SPOLEČNÉHO ZÁMĚRU V ŽIVOT V JEDNOTNÉM DUCHU KOMUNITY ZÁKONY ROVNOVÁHY”  ještě způsobem, který funguje na bázi “reciproční ekonomiky dar za dar” a svébytně si zvolit některý z “konkrétních nabízených způsobů zapojení”, který s nimi nejvíce ladí a který je na druhé straně žádoucí  z pohledu realizace “projektů “Zákony Rovnováhy”.

Zaslání daru

 

jako osobní ocenění a poděkování 
pro Danielu Šenarovou
 
 

100 Kč

zaslat dobrovolný dar

300 Kč

zaslat dobrovolný dar

500 Kč

zaslat dobrovolný dar

1000 Kč

zaslat dobrovolný dar

2000 Kč

zaslat dobrovolný dar

3000 Kč

zaslat dobrovolný dar

5000 Kč

zaslat dobrovolný dar

10000 Kč

zaslat dobrovolný dar

Bankovní účet pro sponzorské dary

 Číslo transparentního účtu:

2901960681/2010 (fio)

V textu bankovního příkazu, prosím, uveďte, prosím, SPONZORSKÝ DAR.

V případě, že budete potřebovat či chtít daňový doklad nebo sponzorskou smlouvu, prosím, napište mi na e-mail: podpora@zakonyrovnovahy.cz

Dary budou použity v “JEDNOTNÉM DUCHU KOMUNITY ZÁKONY ROVNOVÁHY” na odměny a náklady spojené s přípravou, komunikací, prezentací a praktickou realizací  “veřejně prospěšných aktivit a projektů” podporujících HUMANITU.

Prostředky budou využívány v “jednotném duchu komunity Zákony Rovnováhy” a tak, jak to bude aktuálně žádoucí pro “tvoření edukačních, informačních, vzdělávacích a osvětových aktivit a produktů” a/nebo pro praktické uskutečňování “veřejně prospěšných projektů”, které se zaměřují na zachování či obrození svébytné “bytostné podstaty člověka včetně jejích klíčových kvalit, hodnot a všech bytostných práv, na kterých stojí základy “HUMANITY”. 

Děkuji předem za Vaše sponzorské dary.

Vážím si Vaší důvěry a bezpodmínečné podpory.

Daniela Šenarová