Vyberte stránku

1. 

Činná kompetence

(Moje tvůrčí aktivity a díla ve prospěch celku podporující
humanitu, celistvost člověka a jeho integritu/jednotu ducha-duše-těla a mysli s universálním vědomím života/ celku včetně respektu a dodržování jeho bytostných práv)

Co obnáší tato moje tvůrčí aktivita pro celek?

V rámci této činnosti (pod sekcí “Činná kompetence – moje akce/díla”) se věnuji tvůrčím aktivitám na bázi “činné kompetence” (tj. proaktivní tvůrčí/autorské činnosti konajíce svébytně ve prospěch celku v souladu se svojí bytostnou podstatou (tj. za sebe sama – podle svého vědomí a svědomí – využívajíce svoje znalosti a schopnosti). Tyto moje tvůrčí aktivity a díla jsou tvořena se záměrem sjednocovat lidi tvořící jednu bytost a v duchu Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy = Spravedlnosti podporovat návrat k bytostným hodnotám lidství a obnovit respekt, úctu a podporu člověka v jeho svébytnosti, důstojnosti, soběstačnosti a ve výkonu jeho bytostných/přirozených práv.

Sama za sebe konám aktivity a tvoří díla, abych v roli “ambassadora” reprezentujícího, hajícího a podporujícího celistvost člověka a hodnoty, ctnosti a kvality, na kterých stojí světelný původ člověka, základ humanity a integrity člověka, lidem připomněla, osvětlila a podpořila je v procesu jejich probouzení a obrody této svojí světelné podstaty.

V rámci činné kompetence tvořím dobrovolné aktivity, akce a autorská díla ve prospěch člověka (potažmo lidí tvořící skrze svoji Bytostnou universální podstatu jednu jedinou universální lidskou bytost), které člověka vrací k jeho světelným kořenům (vrozené podstatě), podporují humanitu/návrat k lidskosti a vedou člověka ke svému obrození (jako světelené tvůrčí bytosti).

Zaměřuji se na osvětu, edukaci a praktickou aplikaci = výkon bytostních/přirozených/universálních práv člověka podporujících a chránících jeho vrozenou bytostnou světelnou podstatu, ochranu její integrity a aktivaci a postupné obrození do plného tvůrčího potenciálu, se kterým se pojí tři klíčové kvality/hodnoty/ctnosti lidského vědomí, které v jednotě a integritě ducha-duše-těla tvoří světelný potenciál člověka.

Těmito třemi klíči k obrození vědomí člověka do původního potenciálu, který člověk v sobě nese, je a) duchovní svébytnost, b) duševní důstojnost a c) fyzická soběstačnost). Záměření člověka na tyto tři kvality v životě spouští aktivaci (probuzení) jeho světelné Bytostné podstaty a zahájení jejího procesu “obrození” do plného tvůrčího potenciálu pro následnou realizaci (ztělesnění) lidstvem zde na Zemi.