Vyberte stránku

6. 

PlatforMAAT CZ

(založení a rozvíjení suverénního = autonomního společenství lidí sdílících stejné kvality a hodnoty, na kterých staví vrozená integrita člověka a jeho svébytnost, důstojnost a soběstačnost člověka a jeho harmonické tvoření podporující život jako celek)

Úvodní slovo k založení společenství PlatforMAAT CZ a proč jsem se rozhodla věnovat této službě ve prospěch celku

PlatforMAAT CZ  by měla být budoucí platformou či společenstvím sjednocujícím svébytné/suverénní lidi za účelem společného tvoření “co nejpřirozenějšího, spravedlivého a harmonického prostředí” pro život všech živých bytostí (žijících nejen v České republice) v duchu jednoty a rovnováhy (Spravedlnosti) a šíření lidských hodnot a ctností skrze jedinečné, svobodné a odpovědné (svébytné) tvoření člověka ve prospěch Celku v jednotě s bytostnou podstatou/RA/Světlem/Duchem života.

Tato platforma by měla sjednocovat a propojovat svébytné (kompetentní) lidi na bázi kvalit, ctností a základních hodnot (MAAT), na kterých staví vrozená suverenita/svébytnost člověka a jeho tvoření zde na Zemi skrze jeho jednotu.

Toto společenství by měla podporovat svoje členy v tom, aby se svébytně, dobrovolně, tvořivě, konstruktivně a proaktivně (tj. na bázi “činné kompetence”) podíleli na konsensuálním a konstruktivním řešení problémů, odstraňování následků destruktivní činnosti lidstva a situací s celospolečenskými dopady ve prospěch Celku v duchu Zákonnosti a Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti).

PlatforMAAT CZ by měla spolupracovat a utvářet s jinými – podobně zaměřenými spolky – “kompetentní – tvořivé – činící – apolitické – lidské – společenství ”.

Mgr. Daniela Šenarová,
ambasadorka hodnot MAAT
zakladatelka platformy PlatforMAAT

Jaký je záměr této aktivity ?

Mým záměrem či motivací je založit a rozvíjet suverénní = autonomní společenství lidí sdílících stejné kvality a hodnoty, na kterých staví vrozená integrita člověka a jeho svébytnost, důstojnost a soběstačnost člověka a jeho harmonické tvoření podporující život jako celek), které bude konstruktivní silou, inspirací a průkopníkem v řešení aktuálních problémů a situací s “celospolečenskými dopady” v duchu Zákonnosti a Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti).

Toto společenství by mělo také podporovat svoje členy v tom, aby svébytně, dobrovolně, tvořivě a konstruktivně (tj. na bázi “činné kompetence”) tvořili a konali pro život jako celek a dále, aby se proaktivně podíleli na řešení problémů a situací s celospolečenskými dopady ku prospěchu lidstva, jako jednotné bytosti, v duchu Zákonnosti a Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti).

Co tato aktivita konkrétně obnáší?

V rámci této aktivity (v sekci společenství PlatforMAAT CZ) se věnuji činnosti zaměřené na “založení a rozvíjení společenství PlatforMAAT CZ” spojující a propojující svébytné (kompetentní) lidi na bázi kvalit, ctností a základních hodnot (MAAT), na kterých staví vrozená jednota / suverenita / svébytnost člověka a které vedou k zachování či obnovení suverenního postavení lidstva (jako jednotné svébytné bytosti).

V rámci této tvůrčí aktivity (v sekci společenství PlatforMAAT CZ) se věnuji konkrétně činnostem spojeným se “založením, podporou a rozvíjením společenství svébytných, tvůrčích a kompetentních lidí, kteří jsou připraveni a ochotni dobrovolně tvořit “ve prospěch celku” v duchu Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) a stát se “ambassadory” kvalit, ctností a základních hodnot (MAAT), na kterých staví vrozená svébytnost člověka, potažmo lidstva a jejichž “bezpodmínečný projev ctností/kvalit a šíření hodnot skrze dobrovolné nezištné konání” povede k zachování či obnovení suverenního postavení člověka, potažmo lidstva (jako jednotné svébytné bytosti).

Informace k této mojí aktivitě najdete v 6. sekci: “PlatforMAAT CZ”.