Vyberte stránku

členství
Online poradna
Zákony Rovnováhy

N

Záměr poradny a info k jejímu provozu

N

Přečíst si podmínky "členství"

N

Zaplatit dar v hodnotě vybraného členství na účet

N

Doporučuji vstoupit také mojí skupiny "Online Poradna Zákony Rovnováhy (na bázi placeného členství)", ve které se termíny konání poradny a další jiné akce pro členy komunity avizují

N

Vypsané termíny pro online poradnu

1. “Členství “Poradna Zákony Rovnováhy”

Členství “Poradna Zákony Rovnováhy”

Poradna se zaměřuje na “kolektivní podporu členů” při “svébytném” řešení konkrétních situací, které si členové poradny kolektivně vyžádají, anebo které jsou “aktuální” z hlediska aktuálního celospolečenského dění.

Tato varianta členství (vstup a působení ve skupině “Poradna Zákony Rovnováhy”) funguje na dobrovolné bázi uhrazením min. měsíčního daru v hodnotě měsíčního členství pro jednu osobu ve výši 777 Kč, anebo jednorázového zaplacení daru v hodnotě ročního členství pro jednu osobu ve výši 6666 Kč. 

V případě zakoupení ročního členství získáte darem “úsporu ve výši 2658 Kč”.

1. Typy členství (přístup a působení ve skupině "Komunita Zákony Rovnováhy") v hodnotě 777 Kč (Měsíční) anebo v hodnotě 6666Kč (Roční)

Vstup a působení v “Poradna Zákony Rovnováhy” získáte  výměnou za úhradu finančního daru v hodnotě  777 Kč

Pokud pošlete dar v hodnotě ročního členství “Poradna Zákony Rovnováhy” získáte recipročně za úhradu tohoto svého finančního daru v hodnotě 6666 Kč nejen roční členství, ale i úsporu ve výši 2.658 Kč. 

V případě opakovaného zaslání svého daru v této hodnotě po uplynutí daného období, se vám členství obnoví či prodlouží, jinak s uplynutím daného období oprávněný vstup (měsíční či roční členství) zaniká. 

2. Online skupinová edukace s výklady právních norem a dále podpora zaměřená na praktickou aplikaci informací, postupů a platných právních norem

Náplní “Online poradny” bude zejména: online skupinová edukace a výklady právních norem a dále podpora členů zaměřená na praktickou aplikaci informací, postupů a platných právních norem na konkrétní životní situace, které si členové chtějí řešit samostatně a svébytně v duchu Spravedlnosti (nikoliv skrze právní zástupce).

 

3. Poskytování obecně platných informací a konkrétních praktických doporučení podporujících členy poradny ve svébytném tvůrčím řešení vlastními silami

Poskytování obecně platných informací a konkrétních praktických doporučení, které člena poradny podpoří či nasměřuje ke konkrétnímu, co nejjednoduššímu způsobu či postupu řešení svojí situace, kterým daný člen může sám za sebe, s použitím vlastní tvůrčí síly a svébytně (v rámci svojí vlastní kompetence, vůle a odpovědnosti) řešit a proměňovat svoje “aktuálně prožívané životní či vztahové situace” (a to skrze svoje vlastní konání/nekonání a dobrovolnou změnu/nápravu svého nezdravého postoje či přístupu k životu jako celku v duchu Spravedlnosti).

Relevantní informace a odkazy
pro členství 
“Poradna Zákony Rovnováhy”

2. Zaplatit dar za vybrané členství “Poradna Zákony Rovnováhy”

Měsíční členství "Online Poradna" v hodnotě daru od 777 Kč

Členství "Online Poradna" na rok v hodnotě daru od 6666 Kč s úsporou 2658 Kč

zaplatit časovou kapacitu pro "individální podporu na míru" mimo online kolektivní poradnu (platí se předem a minimum je 30 minut/1500 Kč)

 3. Vstoupit do skupiny
“Komunita Zákony Rovnováhy” pod kterou bude pro členy, kteří si zaplatili členství v poradně, probíhat “online holistická kolektivní poradna”